Skúšačka polovodičových prechodov

Zkúšačka pri pripojení polovodičového prechodu na svorky A-B, dovoluje okamžitě určit či je tento prechod dobrý (svieti iba jedna dioda, D3 alebo D4), zkratovaný (svieti D3 i D4) alebo prerušený (obe diody nesvietia).

Popis funkcie:

Základom zkúšačky je astabilný multivibrátor, skladajúcí sa z tranzistorov T3, T4. Tranzistory majú ako svoje kolektorové rezistory zapojené tranzistory T5, T6 opačnej vodivosti (multivibrátor s aktivnou zátažou). Uvedené zapojenie sa vyznačuje tím, že v bodoch, označených na schéme ako C a D, je obdľžnikové striedavé napetie, ktorého amplitúda je takmer rovná napájaciemu napetiu (zmenšenému o úbytky napetia na otvorených tranzistorech). LED diody D3, D4, zapojené do série so skúšanou súčiastkou, vyhodnocujú prúd, ktorý prechádza skúšanou súčiastkou (a rezistorom R5).
Súčiastky, použité k stavbe, nie sú kritické, môžeme použíť tranzistory typu BC...., KC...., KF.... . Kmitočet môžeme upraviť podľa svojích požiadaviek zmenou veľkosti kapacity kondenzátorov C1, C2 od trvalého svietenia až k periodickému blikaniu diod D3, D4.

Schéma obvodu:


obrázok vyššej kvality

Súčiastky:

Rezistory:
R1, R2 – 33k
R3, R4 – 3k9
R5 – 82

Kondenzátory:
C1, C2 – 1uF elektrolitický

Diody:
D1, D2 – LED

Tranzistory:
T1, T2 – BC307
T3, T4 - BC108

Záver:

Okrem skúšania polovodičových prechodov je možné skúšačkou zisťovať priechodnosť galvanicky spojených obvodov, kontrolovať neporušenosť vinutie cievok a transformátorov, kontrolovať rezistory od zkratov až do odporov niekoľko kiloohmov.. Zapojenie je prebrané z AR 11.99